Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Overzicht belangrijke wetswijzigingen per 1 januari 2018

Het jaar 2017 zit er er bijna op, tijd om vooruit te kijken naar 2018. Met ingang van 1 januari 2018 hebben we te maken met enkele wetswijzigingen. Denk daarbij aan de verhoging van de maximale transitievergoeding of de beperkte gemeenschap van goederen wat het uitgangspunt wordt voor diegenen die huwen na 1 januari 2018. Hieronder vindt u een overzicht van enkele wetswijzigingen.

Minimumloon

Het wettelijk brutominimumloon (WML) per 1 januari 2018 voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt verhoogd van € 1.565,40 per maand naar € 1.578,00 per maand.

Transitievergoeding

De maximale transitievergoeding gaat omhoog van € 77.000,- bruto naar € 79.000,- bruto. De maximale transitievergoeding is per 1 januari 2018 aldus € 79.000,- bruto óf één bruto-jaarsalaris als dat hoger is dan € 79.000,- bruto.

Stukloon

De stukloonbepaling verandert: betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers verdienen straks tenminste het minimumloon per gewerkt uur. Voor bepaalde werkzaamheden in een sector is het mogelijk om af te wijken van de regels voor stukloon. Het gaat om werkzaamheden waarbij werkgevers onvoldoende toezicht kunnen houden op de werkzaamheden van een werknemer en de werknemer een zekere mate van vrijheid heeft om zelf de werkzaamheden in te richten. Om voor deze werkzaamheden toch een beloning te bepalen wordt in de sector een stukloonnorm vastgesteld. Daartoe wordt dan een verzoek bij de Stichting van de Arbeid ingediend.

Verplicht minimumloon bij opdrachtovereenkomst

Neemt u medewerkers in dienst waarmee geen arbeidsovereenkomst wordt gesloten, maar die op basis van een opdrachtovereenkomst of die via een andere overeenkomst tegen beloning gaan werken? Vanaf 1 januari bent u verplicht hen het wettelijk minimumloon te betalen. Dit geldt natuurlijk ook voor de werknemers die al op basis van deze overeenkomsten voor u werken.

Brandveiligheid

Om de brandveiligheid op plaatsen als evenemententerreinen, campings en jachthavens te bevorderen, treedt per 1 januari 2018 een landelijke regeling in werking. Daarin staan heldere en uniforme regels voor burgers en bedrijfsleven. Zo bieden ze duidelijkheid over het beheersen van risico’s als er op die terreinen veel mensen bij elkaar zijn in één ruimte. In dat geval geldt een meldingsplicht.

Btw-landbouwregeling vervalt

Land- en tuinbouwers, boshouders en veehouders gaan per 1 januari 2018 btw betalen over al hun goederen en diensten. Op die datum vervalt de btw-landbouwregeling. Ook vervalt daarmee het verlaagde btw-tarief voor een aantal producten dat vooral aan landbouwers wordt geleverd. Daartegenover staat dat landbouwers de btw kunnen terugvragen voor geleverde goederen en diensten.

Huwelijksvermogensrecht

Verder wijzigt het wettelijke basisstelsel voor huwelijken die na 1 januari 2018 worden gesloten. Echtgenoten trouwen niet meer automatisch in een algehele gemeenschap van goederen, maar in een beperkte gemeenschap. Alleen het vermogen dat voor het huwelijk van de echtgenoten samen is en verder alles wat tijdens het huwelijk aan vermogen wordt opgebouwd, valt in de huwelijksgemeenschap. Het voorhuwelijks privévermogen, giften en erfenissen blijven voortaan van de echtgenoten privé, tenzij echtgenoten samen iets anders vastleggen in huwelijkse voorwaarden.

Juridische beroepen

Verder treedt de wet in werking op grond waarvan de kosten van het toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders en de kosten van tuchtrechtspraak van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders volledig worden doorberekend aan de beroepsgroepen.

Thuiskopievergoeding op USB-sticks

Blanco cd’s en dvd’s vallen niet meer onder de thuiskopievergoeding. Op usb-sticks en wearables moet voortaan wel een thuiskopievergoeding worden betaald. Ook veranderen de vergoedingen.

Vergoeding voor affectieschade bij ongeval

Nabestaanden van slachtoffers die ernstig en blijvend letsel oplopen of overlijden door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, hebben per 1 juli 2018 recht op een vergoeding. Bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval. Als naasten gelden de partner van het slachtoffer, de kinderen en ouders. De vergoeding wordt, afhankelijk van de situatie, tussen de € 12.500 en € 20.000, te betalen door de aansprakelijke partij.

Verordening gegevensbescherming

De Wet bescherming persoonsgegevens wordt aangepast aan een nieuwe Europese privacyverordening, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Dit betekent onder meer:

  • betere rechten voor betrokkenen, waaronder het recht op het overdragen van persoonlijke gegevens (dataportabiliteit);
  • meer onafhankelijkheid en bevoegdheden voor de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties die persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, bijvoorbeeld door de invoering van een ‘data protection officer’ voor grotere organisaties;
  • introductie van een ‘one stop shop’-systeem van toezicht voor bedrijven met vestigingen of diensten en goederen in meerdere EU-lidstaten. Hierdoor hebben bedrijven nog maar met één toezichthouder te maken.

Om u op weg te helpen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de 10 belangrijkste stappen voor u op een rijtje gezet.

Tot slot

Mocht u vragen hebben over deze wetswijzigingen, neem dan gerust contact met ons op. Sumrin advocaten wenst u fijne dagen en een goed 2018 toe.

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×