Ontwerp-bestemmingsplan buitengebied Asten ter inzage. Laatste kans om te reageren!

Het ontwerp-bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Asten ligt sinds 21 oktober 2016 ter inzage. Gedurende 6 weken, dus tot en met 1 december 2016, kan eenieder reageren op dit plan. Het nieuwe bestemmingsplan omvat bijna het gehele buitengebied van de gemeente Asten met uitzondering van golfbaan Gezandebaan, glastuinbouwgebied Kleine Heitrak en Prinsenmeer.

Inhoud bestemmingsplan

Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is actualisering van het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied van Asten uit 2009. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

• bestaande rechten (qua bouw- en gebruiksmogelijkheden) worden in principe gerespecteerd
• de provinciale regels uit de Verordening ruimte 2014 dienen in het plan verwerkt te worden;
• afgeronde procedures (onder andere wijzigingsplannen en postzegelplannen) dienen in het plan overgenomen te worden;
• reparatie van geconstateerde omissies uit het vigerende bestemmingsplan;
• herbestemming van gestopte agrarische bedrijven;
• doorvertaling van het gemeentelijk recreatiebeleid;
• doorvertaling van het gemeentelijk beleid met betrekking tot vrijkomende agrarische bebouwing;
• doorvertaling van het gemeentelijk beleid over mestbewerking;
• doorvertaling van het gemeentelijk beleid over plattelandswoningen.

Vanwege de ontwikkelingsruimte die het bestemmingsplan Buitengebied Asten 2008 biedt aan veehouderijen, dient in het kader van de actualisatie een planMER-procedure te worden doorlopen.

Het planMER geeft inzicht in de potentiële milieugevolgen van de maximale ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. In het bestemmingsplan is gemotiveerd op welke wijze is omgegaan met de resultaten en conclusies uit het planMER. De planMER zijn als bijlage bij de toelichting van het ontwerp-bestemmingsplan opgenomen.

Bestemmingsplan voor u van belang?

Woont of werkt u in het buitengebied, bekijk dan zorgvuldig welke bestemming en welke mogelijkheden uw perceel heeft. Het zou kunnen zijn dat voor uw perceel niet de juiste of gewenste bestemming is opgenomen.

Vragen die u zich dient te stellen zijn: is de bestemming van mijn perceel aangepast? Word ik in de gebruiksmogelijkheden beperkt? Wat zijn de gevolgen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van mijn bedrijf? Kan ik mijn bouwplannen realiseren? Mag ik woonachtig zijn/blijven in het buitengebied?

Laatste kans om te reageren!

Het ontwerp-bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Asten ligt vanaf 21 oktober 2016 tot en met 1 december 2016 ter inzage. Gedurende deze termijn kan middels een zienswijzen worden gereageerd op dit plan.

In deze zienswijzen kunt u aangeven met welke onderdelen uit het ontwerp-bestemmingsplan u het niet eens bent. Na afloop van deze termijn worden alle zienswijzen beoordeeld en eventueel verwerkt in het bestemmingsplan. Vervolgens zal de raad van Asten overgaan tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Mocht u het dan nog niet eens zijn met het bestemmingsplan dan kunt u in beroep gaan tegen het definitieve bestemmingsplan. Als u geen zienswijzen heeft ingediend, kunt u niet in beroep gaan. Daarom is dit de laatste kans om nog te reageren op het bestemmingsplan.

Meer informatie?

Nu is dus nog het moment om het bestemmingsplan kritisch te bekijken en eventuele op onderdelen te laten wijzigen. Wilt u weten of dit nieuwe bestemmingsplan gevolgen voor u heeft, neem dan contact op met Moniek Peeters van Sumrin advocaten (m.peeters@sumrin.nl of 0493 – 894752).

De experts van Sumrin advocaten kunnen u helpen en zoeken het kosteloos voor u uit!

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×