Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Meer bescherming tegen geluidshinder onder de Omgevingswet vanaf 2021, maar hoe zit dit met de F-35’s boven de Peel?

Op 14 oktober 2019 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het ontwerp aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet aangeboden aan de Kamer. De minister wil burgers onder de nieuwe Omgevingswet beter gaan beschermen tegen geluidsoverlast. Volgens de Minister is de huidige Wet geluidhinder complex, formuleert die verschillende normen voor verschillende situaties en voorziet deze niet in instrumentarium voor het beheersen van autonome groei van het geluid door bijvoorbeeld toename van het verkeer. Dat lijkt goed nieuws voor inwoners die veel hinder hebben van geluid. De vraag is echter of die bescherming er ook komt voor inwoners van de Peel. Ook de doorstart van luchtmachtbasis de Peel staat namelijk op het programma.

Hinder van vliegverkeer staat op de derde plek en is verschillend van aard.

Vliegverkeer staat op de derde plek als het gaat om geluidhinder in Nederland. Er zijn verschillende vormen van vliegtuiggeluid te onderscheiden. Het opstijgen en dalen van vliegtuigen vanaf een grote burgerluchthaven kan bijna continue geluidshinder veroorzaken. Straaljagers brengen kortstondig een heftig geluid teweeg. Militaire helikopters verstoren een gesprek of maken dat onmogelijk. Met een beetje pech hebben inwoners van de Peel het straks allemaal. Ingeklemd tussen de luchthavens Eindhoven, Weeze en Volkel wil Defensie vanaf 2021 ook weer gaan vliegen vanaf Vliegbasis De Peel met de nieuwe F-35’s. Dat betekent dan van al die vliegvelden, straaljagers, burgerluchtvaart en helikopters boven de Peel. Om een idee te geven van het geluid van de F-35, klik hier voor een flimpje.

Overmatig geluid kan volgens de WHO leiden tot fysieke en mentale problemen.

Uit onderzoek van de WHO (wereldgezondheidsorganisatie) van 2018 blijkt dat geluid één van de belangrijkste omgevingsfactoren is bij de gezondheid van mensen. Overmatig geluid kan volgens de WHO leiden tot fysieke en mentale problemen. Zo kan veel lawaai stress veroorzaken, waardoor de bloeddruk kan stijgen. Dat kan dan weer leiden tot hart- en vaatziekten. Ook bestaan er verbanden tussen overmatig geluid en een verstoorde stofwisseling. De WHO wijst er verder op dat er bewijs is dat overmatige hinder van vliegverkeer, effect heeft op de cognitieve prestaties van kinderen. Om een beeld te geven van wat door mensen als geluidshinder wordt ervaren het volgende overzicht. Als het gaat om Luchthaven de Peel is vooral interessant wel geluid een F16 (onze ‘oude’ straaljagers) aan geluid produceren. Dat is tussen de 85 tot 105 db.

Advies van de commissie M.E.R. over de inhoud van de M.E.R.

Er zijn honderden zienswijzen ingediend tegen het voornemen van defensie van 22 juni 2019 om Vliegbasis de Peel weer te gaan gebruiken. Inmiddels is op 22 oktober 2019 een advies gegeven door de Commissie M.E.R. over wat er in de milieueffectrapportage die nu gemaakt moet gaan worden allemaal aan bod moet komen. De Commissie beschouwt de volgende informatie als essentieel voor het meewegen van het milieubelang in het luchthavenbesluit, en daarmee als relevante informatie voor het MER. In eigen woorden – het advies laat zich niet makkelijk lezen- moet aanvullend aan wat Defensie al van plan was in ieder geval aan de orde komen:

• Wat is nu precies de bedoeling (aard en omvang van het vliegverkeer etc;
• Welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op het terrein;
• Wat is nu precies de hinder en wat zijn de risico’s waar het gaat om F-35’s;
• Hoe wordt monitoring vorm gegeven op aspecten waar nog geen gegevens over zijn;
• Welke alternatieven zijn er (routes, hoogtes, dag en nacht etc);
• Welke opties zijn er om hinder te beperkingen qua routes, hoogtes, dag en nacht etc.;
• Waarom moet het in de Peel, kijkend en vergelijkend op aantal gehinderden;
• Waarom moet het in de Peel, kijkend en vergelijkend op nabijgelegen natuurgebieden;
• Is het in de Peel wel mogelijk gezien de relevante wet en regelgeving;
• Waarom moet het in de Peel kijkend en vergelijkend op de beperkingen;
• Wat is de actuele omgevings- en natuurkwaliteit op alle aspecten;
• Hoe zal die kwaliteit zijn als de plannen werkelijkheid worden;
• Hoe verhouden de plannen zich tot de stikstofproblematiek;

Wat vraagt de commissie om in de MER te beschrijven op het aspect geluid.

Specifiek op het aspect geluid moeten de geluidbelastingniveaus en de hinder daarvan in de omgeving berekend worden, zo wil de commissie. Dat moet dan zowel cumulatief als apart. Dat wil zeggen dat dat gemeten moet worden voor de F-35 jachtvliegtuigen en apart voor de helikopters maar ook moet duidelijk worden hoeveel geluid er in totaal verwacht kan worden en in welke mate dat hindert. Ook moet de omvang van de slaapverstoring worden bepaald alsook de oppervlakte van het gebied waar van slaapverstoring sprake is. Verder dient laagfrequent geluid (van warmdraaiende motoren bijvoorbeeld) worden gemeten alsook de hinder die dat geeft. In veel van de honderden zienswijzen die zijn ingediend tegen het plan van defensie, zijn zorgen geuit over wat de commissie noemt ‘de variatie in de maximale geluidpieken’ die naar verwachting groot zal zijn, ‘omdat ze bijvoorbeeld afhangen van de wijze van doorklimmen naar kruishoogte, het vliegtuigtype en de tijdens een vliegbeweging gebruikte stuwkracht.’

De commissie vraagt daarom in de MER aandacht te besteden aan het aantal keren en de momenten waarop gevlogen wordt, de hoogte van de piekgeluidniveaus en de variatie in piekgeluidniveaus. Gevraagd wordt ook om aan te geven in hoeverre daaraan grenzen worden gesteld en hoe dat gaat worden gehandhaafd. Er moet in de M.E.R. op het aspect geluid dus nogal wat helderheid worden gegeven over wat de Peel aan herrie zou kunnen verwachten.

In welk stadium bevindt zich de procedure om de reactivering mogelijk te maken.

De stand van zaken waar het gaat om het proces om De Peel nog weer extra door defensie te laten bevliegen staat in onderstaande figuur weergegeven. We zijn toe aan de fase waarin de milieueffectrapportage wordt gemaakt. Eerder is door defensie aangegeven dat die in november 2020 kan worden verwacht. Tegen die milieueffectrapportage kunnen zienswijzen worden ingediend.

Voorlichtingsbijeenkomsten in de regio: op 3 december de eerste in Merselo.

Juist omdat de zienswijze tegen de M.E.R. feitelijk voor burgers uit de Peel de eerste mogelijkheid is om zich te verweren tegen het Luchtvaartbesluit houdt de werkgroep Stop Vliegbasis de Peel op dinsdag 3 december vanaf 19.45 uur in het Anker (Grootdorp 73, 5815 AN Merselo) een informatieavond over de reactivering van de vliegbasis en bijvoorbeeld de gevolgen daarvan voor de gezondheid, het proces en tijdpad voor de Milieueffectrapportage en het definitieve luchthavenbesluit dat de reactivering mogelijk moet maken.

Het is mogelijk om via uw rechtsbijstandsverzekering de reactivering aan te vechten. Samen met advocaten van Verzekeraar Achmea zullen wij op 3 december in Merselo aanwezig zijn om de mogelijkheden met bezorgde burgers van de Peel te bespreken. Dit soort van bijeenkomsten zullen ook op andere plekken in de Peel worden georganiseerd. De website van de werkgroep (http://www.stopvliegbasisdepeel.nl/) is erg goed gedocumenteerd en is de moeite waard om te bezoeken voor geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van het proces.

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×