Met ingang van 1 juni 2024 is Sumrin advocaten gevestigd aan Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Someren – Deelgebied 3 ter inzage! Laatste kans om te reageren. Termijn 1 april 2021!

Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Someren Deelgebied 3 van de gemeente Someren ligt sinds 18 februari 2021 ter inzage. Tot en met 1 april 2021 kan je reageren op dit plan.

Begrenzing plangebied

Het plan voorziet in een nieuw bestemmingsplan voor een gedeelte van het buitengebied van Someren. Het totale buitengebied is opgedeeld in 6 deelgebieden, die ieder een eigen bestemmingsplanprocedure doorlopen. Nu ligt deelgebied 3 ter inzage. Dit gebied wordt globaal begrensd door de gemeentegrens met de gemeente Asten in het oosten, Nederweert in het zuiden, de zuid-Willemsvaart en de Boerenkamplaan in het westen, en de kern Someren-Dorp in het noorden.

De uitgelichte afbeelding maakt de begrenzing van het plangebied inzichtelijk. U kunt het plan ook hier raadplegen.

Wat regelt het bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een plan van de gemeente waarin de gemeente per perceel vastlegt waarvoor het perceel gebruikt mag worden en welke bouwregels van toepassing zijn. Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is actualisering van de huidige oude bestemmingsplannen.

In dit plan is ook het nieuwe beleid van de gemeente Someren verankerd. Denk aan het beleid voor niet-agrarische functies in het buitengebied welke in juni 2018 voor het laatst is gewijzigd en de Landschapsinvesteringsregeling Someren 2018.

Het bestemmingsplan is het leidende document voor de afgifte van omgevingsvergunningen voor bouwen en het vormt de basis voor het antwoord op vraag hoe een perceel mag worden gebruikt.

Zienswijzen indienen?

Ben jij woonachtig of werkzaam in dit gedeelte van het buitengebied van Someren? Bekijk dan goed welke bestemming en welke mogelijkheden jouw perceel heeft. Klopt dit niet met de huidige situatie? Of met verleende omgevingsvergunningen? Of word je beperkt in je mogelijkheden? Dien dan zienswijzen in. Dit kan tot en met 1 april 2021.

In deze zienswijzen kan je aangeven met welke onderdelen uit het ontwerp-bestemmingsplan jij het niet eens bent. Na afloop van deze termijn worden alle zienswijzen beoordeeld en eventueel verwerkt in het bestemmingsplan. Vervolgens zal de raad van Someren overgaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. Mocht je het dan nog niet eens zijn met het bestemmingsplan dan kan je in beroep gaan tegen het definitieve bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State.

Let op! Als je geen zienswijzen hebt ingediend, kan je ook niet in beroep gaan. Daarom is dit de laatste kans om nog te reageren op het bestemmingsplan.

Meer informatie?

Nu is dus nog het moment om het bestemmingsplan kritisch te bekijken en eventueel op onderdelen te laten wijzigen. Wil je weten of dit bestemmingsplan gevolgen voor jou heeft, neem dan gerust vrijblijvend contact op met Moniek Peeters.

Rechtsbijstand verzekerd? Wij kunnen jou dan ook helpen. Op basis van je verzekering heb je bij het indienen van zienswijzen het recht om je eigen advocaat te kiezen!

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Wat steek je hiervan op?

  • Bestemmingsplan bepaalt wat wel en niet mag op jouw perceel
  • Tegen een ontwerp-bestemmingsplan kunnen zienswijzen ingediend worden
  • Geen zienswijzen ingediend? Dan ook geen beroep mogelijk na vaststelling van het bestemmingsplan
  • Rechtsbijstand verzekerd? Bij zienswijzen recht op vrije advocaatkeuze

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×