Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Huisvesting arbeidsmigranten: nieuwe beleidsregels in de regio

De huisvesting van arbeidsmigranten houdt de gemoederen in de regio met regelmaat bezig. Waarom? Arbeidsmigranten zijn hard nodig in onze regio werk te doen. Arbeidsmigranten hebben huisvesting nodig en er is krapte op de woningmarkt. Zeer recent heeft de gemeente Deurne nieuw beleid vastgesteld voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. Asten en Someren volgen zeer binnenkort.

Huisvesting arbeidsmigranten knelpunt voor gemeenten.

Verschillende van onze klanten schreeuwen om arbeidsmigranten. Die zijn hard nodig om in onze regio werk te doen waarvoor in Nederland arbeidskrachten ontbreken. Andere klanten van ons hebben prima huisvesting voor arbeidsmigranten in de aanbieding maar krijgen geen of moeilijk toestemming daarvoor, vanwege belemmerende regels. Arbeidsmigranten hebben huisvesting nodig en er is krapte op de woningmarkt. Daarvan hebben niet alleen arbeidsmigranten last, maar het is een algemeen probleem.

Arbeidsmigranten ontbreekt het echter vaak aan informatie in de eigen taal over contractvormen en rechten met betrekking tot huisvesting. Het gevolg is dat arbeidsmigranten soms in onwenselijke woonsituaties terecht komen. Over de problemen rond de huisvesting van arbeidsmigranten maakt ook het kabinet zich zorgen. Op 21 juni 2019 ontving de Tweede Kamer een brief over de misstanden rondom de werkomstandigheden en huisvesting van arbeidsmigranten uit de Europese Unie (EU-arbeidsmigranten). Dit naar aanleiding van een artikel in krant met de titel ‘Hoe de arbeidsmigrant een melkkoe werd,’ (NRC, 30 maart 2019).

Het vrije verkeer van werknemers en diensten?

Waar het gaat om huisvesting zijn vooral de gemeenten aan zet en voor hen is het niet eenvoudig de huisvesting van arbeidsmigranten goed ingeregeld te krijgen. Het kabinet kan dan wel vinden dat misstanden onacceptabel zijn en schadelijk voor de reputatie van Nederland als beschaafd werkland, maar het is vooral aan gemeentebesturen om voor oplossingen te zorgen en er is vaak weerstand van burgers (en dus kiezers) tegen arbeidsmigranten. Burgers vrezen onveiligheid en andere overlast. Ook zijn er bezwaren tegen het verdringen door arbeidsmigranten van ‘eigen’ woningzoekenden op de reguliere huizenmarkt.

Bij een referendum gestemd over het vrije verkeer van werknemers en diensten binnen de EU is een ‘nee’ ook nu heel goed voorstelbaar. Het vrij verkeer van werknemers en van diensten maakt het immers relatief eenvoudig voor arbeidsmigranten uit andere EU-lidstaten om in Nederland aan het werk te gaan en dat zien veel burgers om verschillende redenen niet zitten. Het vrij verkeer is echter één van de pijlers onder de Europese samenwerking.

Het uitgangspunt bij het vrij verkeer van werknemers is het verbod op discriminatie op grond van nationaliteit tussen werknemers uit de EU-lidstaten. Maar wordt het verbod op discriminatie hier breed gedragen? Het is dus de vraag hoe de nieuwe royalere huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten in de regio gaan uitpakken. Zeker gezien het feit dat ‘het brede draagvlak’ in sommige gemeenten als eis wordt gesteld. Met dat ‘draagvlakdenken’ lijkt een voorschot genomen te worden op de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting in 2021 in werking treedt.

Verruiming huisvestingsmogelijkheden in beleid.

De gemeenteraad van Deurne heeft op 3 juli 2019 nieuwe beleidsregels voor de huisvestiging van tijdelijke arbeidsmigranten (max. 1 jaar) vastgesteld. Volgens die nieuwe regels kan er in beginsel op elke locatie gehuisvest worden, mits het past in de omgeving, het woon- en leefklimaat goed is, er goede parkeermogelijkheden zijn, de locatie goed bereikbaar is en er draagvlak is in de buurt.

In Asten en Someren is men ook bezig met het actualiseren van het beleid rond arbeidsmigranten. In Weert is eind 2018 nieuw beleid gemaakt. Daar mag op bedrijventerreinen tijdelijke huisvesting worden gerealiseerd. In het buitengebied mag bij een agrarische bedrijf een maximum van 30 arbeidsmigranten worden gehuisvest.

In Peel en Maas dateert het nieuwe ‘integrale beleid’ van mei 2019. Ook met ruimere mogelijkheden om arbeidsmigranten te huisvesten. In principe komt elke locatie in aanmerking voor huisvesting van arbeidsmigranten en het maximum aantal seizoenarbeiders dat bij agrarische bedrijven mag wonen is opgeschroefd naar 80, en bij enkele grote bedrijven naar 200.

Conclusie.

De huisvesting van arbeidsmigranten houdt de gemoederen in de regio met regelmaat bezig. Er wordt nogal eens berichten over misstanden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en huisvesting waarmee in Nederland werkzame arbeidsmigranten te maken hebben. Daarnaast is met de aantrekkende economie druk ontstaan op de woningmarkt. Ook arbeidsmigranten die in Nederland willen werken worden daarmee geconfronteerd. Hoge huren of slechte huisvesting zijn het gevolg. Om hier iets aan te doen zijn overheden druk in de weer met aanpassing en handhaving van regels. In de regio worden nieuwe beleidsregels gemaakt. Als de inkt van de verschillende nieuwe beleidsregels in de regio droog is dan zetten we de verschillen ervan voor u op een rijtje.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Moniek Peeters van Sumrin advocaten.

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Wat steek je hiervan op?

  • Elke gemeente heeft haar eigen beleid
  • De mogelijkheden voor huisvesting worden steeds ruimer

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×