Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

F-35’s op Vliegbasis De Peel: Uitstel of afstel

Het plan om Vliegbasis de Peel te reactiveren.

De bekendmaking van de plannen om De Peel weer in gebruik te nemen door er nieuwe F-35’s te stationeren, heeft er voor gezorgd dat er ondanks de zomervakantie, in 2019 bij Defensie zo’n vijfhonderd bezwaren of bedenkingen werden neergelegd. In het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 trok Sumrin o.a. samen met de Werkgroep Stop Vliegbasis De Peel op, om inwoners van de Peel in te lichten over de gevolgen van de reactivering van de Vliegbasis en de juridische mogelijkheden tegen besluiten daarover.

Vormen van een procedeercollectief.

In de loop van 2020 werd een aanzienlijke groep mensen verzameld die zich juridisch wilde gaan verzetten tegen het Luchthavenbesluit waarbij de kosten van de procedure en de kosten van milieudeskundigen zouden kunnen worden gedeeld. In december 2020 bleek dat de eerste zienswijzenronde al zoveel vragen opgeleverd had, dat de beantwoording daarvan meer tijd vergde dan voorzien. De reactienota zal niet eerder klaar zijn dan in het voorjaar van 2021 en de ruwe planning van het ministerie is nu dat er dan eind 2024 pas een definitief Luchthavenbesluit valt. Daartegen kunnen dan dus nog zienswijzen en beroep bij de Raad van State worden ingediend. In een eerdere planning werd het definitieve besluit in november 2020 verwacht. Dit betekent dus in ieder geval vier jaar uitstel. Op Vliegbasis Volkel streken eind 2020 nog enkele F-35’s neer. Het geluid dat deze straaljagers maken zorgde voor veel onrust en klachten.

Uitstel of afstel.

De vraag anno januari 2021 is, of er sprake is van uitstel of van afstel. Relevant hiervoor is een eerste ontwerp van de luchtruimherziening die Minister Van Nieuwenhuizen samen met staatssecretaris Visser op 13 januari 2021 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daaruit blijkt namelijk, dat het de bedoeling is het oostelijk en zuidoostelijk deel van het Nederlandse luchtruim, inclusief routestructuur en naderingspunten voor de diverse luchthavens opnieuw in te richten. Het bestaande zuidelijke militaire oefengebied zou vervallen en de gebruiksfuncties ervan zouden naar het noorden worden verplaatst. Het bestaande oostelijke militaire oefengebied zou moeten worden omgevormd tot een oefengebied van ongeveer 55 bij 55 kilometer op een nog te bepalen locatie.

Ontwerp voorkeursbeslissing luchtruimherziening.

Door verplaatsing naar het noorden en oosten, zouden er minder vluchten met jachtvliegtuigen boven de zuidelijke provincies plaatsvinden. Met het momenteel voorziene aantal F-35’s zouden er echter ook niet meer vluchten in het noordelijke oefengebied plaatsvinden. Dat zou te maken hebben met de afname van het aantal jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. Die vervangt, zo valt in het document te lezen, de komende jaren 68 F-16’s door 46 F-35’s. Het aantal jachtvlieguren neemt daardoor af.

Zienswijzen herziening luchtruim tot en met 25 februari 2021 mogelijk.

Samen met het PlanMER en de Passende Beoordeling voor Natura2000 ligt het ontwerp Voorkeursbeslissing-luchtruimherziening conform de gehanteerde Plan-m.e.r. procedure, vanaf 15 januari 2021 zes weken lang ter inzage. Het staat eenieder vrij om gedurende die periode zienswijzen in te dienen. Stop Vliegbasis de Peel bestudeert de nota met bijbehorende documenten op dit moment. Hoewel de eerste indruk positief lijkt voor de regio Zuidoost waar het gaat om de jachtvliegtuigen, vraagt Stop Vliegbasis de Peel zich wel af waarom Vliegbasis De Peel na zoveel jaar dan persé moet worden gereactiveerd. Immers is de komende jaren sprake van tot 20% minder jachtvlieguren. Daarnaast zal de actiegroep zich bezinnen over het feit dat het opheffen van het zuidelijke oefengebied dan wel leidt tot vermindering van de militaire vluchten; maar dat maakt wel een toename van geluid door civiele toestellen weer mogelijk.

Op de site van Stop vliegbasis de Peel van Boudewijn Sterk, kunt u specifiek over dit onderwerp in de Peel veel informatie vinden. Wilt u meer weten hierover? Neemt u dan gerust contact met ons op.

 

 

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Wat steek je hiervan op?

  • Stand van zaken reactivering Vliegbasis De Peel
  • De mogelijkheid om collectief op te trekken

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×