Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

De actieve zorgplicht van de notaris: tot hoe ver?

In de rechtspraak is eerder al uitgemaakt dat een redelijk handelend en redelijk bekwaam notaris bij zijn werkzaamheden zich de belangen van de beide in een notariële akte vermelde partijen dient aan te trekken. Het gaat hier om een actieve zorgplicht die op de notaris rust. Dit kan onder meer met zich meebrengen dat de notaris ieder van partijen informeert of deze de reikwijdte van de aangegane verplichtingen wel overziet.

Actieve zorgplicht notaris

Dat de actieve zorgplicht van de notaris zeer ver gaat, blijkt ook uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 12 mei 2015. In die zaak hield een bank, professionele partij dus, de notaris aansprakelijk omdat deze bij het passeren van een hypotheekakte de bank had moeten waarschuwen.

Er bleek namelijk sprake te zijn van een woning met een publiekrechtelijke beperking. De woning had volgens het bestemmingsplan niet de bestemming van burgerwoning maar die van dienstwoning. De feitelijke en juridische werkelijkheid was dat de woning niet over de eigenschappen beschikte om deze als particuliere woning (burgerwoning) te gebruiken. De notaris was daarvan wel op de hoogte maar wees de bank niet daarop. De bank stelde daarop dat zij niet tot verstrekking van de hypotheek zou zijn overgegaan omdat een onderpand zonder woonbestemming geen relevante dekking vertegenwoordigt. De bank hield de notaris aansprakelijk voor de schade.

Het Gerechtshof bevestigt dat de notaris zijn actieve zorgplicht tegenover de bank, als professionele partij, heeft geschonden waarmee de notaris voor de schade aansprakelijk wordt gehouden. De uitspraak toont nog maar eens aan dat de actieve zorgplicht van de notaris zeer ver kan gaan.

Woning met publiekrechtelijke beperkingen

In de praktijk zien wij ook met enige regelmaat dat woningen met publiekrechtelijke beperkingen (zoals dienst- of agrarische bedrijfswoningen) als normaal woonhuis aan particulieren zijn verkocht. Dit terwijl deze niet als een normaal woonhuis mogen worden gebruikt. Dit met het risico dat een gemeente zelfs handhavend kan optreden waardoor de woning niet langer mag worden bewoond door de eigenaar van de woning. In dit soort situaties speelt ook de aankopend en verkopend makelaar van de woning een belangrijke rol.

Voor verdere vragen over dit onderwerp kunt u bij Moniek Peeters en Luc Tacx van Sumrin advocaten terecht (m.peeters@sumrin.nl / l.tacx@sumrin.nl).

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×