Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Bestemmingsplan Buitengebied Someren (deelgebied 2) vastgesteld! Termijn 12 juni 2020!

De raad van Someren heeft het bestemmingsplan Buitengebied Someren Deelgebied 2 vastgesteld. Degene die zienswijzen tegen dit plan hebben ingediend, kunnen tot en met 12 juni 2020 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Begrenzing plangebied

Het plan voorziet in een nieuw bestemmingsplan voor een gedeelte van het buitengebied van Someren. Het totale buitengebied is opgedeeld in 6 deelgebieden, die ieder een eigen bestemmingsplanprocedure doorlopen. Nu is deelgebied 2 vastgesteld. Dit gebied behelst gedeeltelijk de buitengebieden van Someren-Eind en Someren-Heide.

Wat regelt het bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een plan van de gemeente waarin de gemeente per perceel vastlegt waarvoor het perceel gebruikt mag worden en welke bouwregels van toepassing zijn. Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is actualisering van de huidige oude bestemmingsplannen.

In dit plan is ook het nieuwe beleid van de gemeente Someren verankerd. Denk aan het beleid voor niet-agrarische functies in het buitengebied welke in juni 2018 voor het laatst is gewijzigd en de Landschapsinvesteringsregeling Someren 2018.

Het bestemmingsplan is het leidende document voor de afgifte van omgevingsvergunningen voor bouwen en het vormt de basis voor het antwoord op vraag hoe een perceel mag worden gebruikt.

Beroep instellen?

Tegen dit bestemmingsplan kan tot en met 12 juni 2020 beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
  • een belanghebbende die niet kan instemmen met de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Rechtsbijstand verzekerd?

Ben je voor rechtsbijstand verzekerd, dan heb je bij het indienen van beroep het recht om je eigen advocaat te kiezen. De kosten van de advocaat worden vervolgens vergoed door de rechtsbijstandverzekeraar.

Deelgebieden 3, 4, 5 en 6?

Het totale buitengebied is opgedeeld in 6 deelgebieden, die ieder een eigen bestemmingsplanprocedure doorlopen. De bestemmingsplannen voor de deelgebieden 1 en 2 zijn reeds vastgesteld. De planning voor deelgebied 3 is om in augustus een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen en aan het einde van dit jaar een ontwerpbestemmingsplan.

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×