Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Bestemmingsplan buitengebied Deurne ter inzage. Laatste kans om te reageren!

Het ontwerp-bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Deurne ligt sinds 9 juni 2017 ter inzage. Gedurende 6 weken, dus tot en met 20 juli 2017, kan eenieder reageren op dit plan. Het nieuwe bestemmingsplan omvat het gehele buitengebied van de gemeente Deurne met uitzondering van het vestigingsgebied glastuinbouw, het terrein van de kalkzandsteenfabriek aan de Hoogdonk te Liessel, het voormalig mobilisatiecomplex aan den Helmondsingel en het bedrijventerrein ‘Binderen-Zuid’ ten westen van de kern Deurne.

Inhoud bestemmingsplan

Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is actualisering van het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied van Deurne. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

  • bestaande rechten (qua bouw- en gebruiksmogelijkheden) worden in principe gerespecteerd. Afgeronde procedures zijn in het plan overgenomen. Eventuele afwijkingen moeten worden gemotiveerd;
  • de provinciale regels uit de Verordening ruimte 2014 zijn in het plan verwerkt. De Verordening ruimte stelt onder andere regels voor veehouderijen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, geur, fijnstof en bijvoorbeeld mestbewerking;
  • verkleining van het zogenoemde ‘landbouwontwikkelingsgebied’ (LOG) tot primair agrarisch gebied (Primag). Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de begrenzing van het Primag;
  • doorvertaling van het VAB-Beleid (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) en het stimuleren van sloop van overtollige bebouwing in combinatie met de omzetting van agrarische bestemmingen in woonbestemmingen;
  • actualisatie van de geurnormen;
  • het stimuleren van vrijetijdseconomie.

Bestemmingsplan voor jou van belang?

Woon of werk je in het buitengebied? Bekijk dan zorgvuldig welke bestemming en welke mogelijkheden jouw perceel heeft. Het zou kunnen zijn dat voor jouw perceel niet de juiste of gewenste bestemming is opgenomen.

Vragen die je kunt stellen zijn: is de bestemming van mijn perceel aangepast? Word ik in mijn gebruiksmogelijkheden beperkt? Kan ik vooruit met mijn agrarisch bedrijf? Wat zijn de gevolgen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van mijn bedrijf? Kan ik mijn bouwplannen realiseren? Mag ik woonachtig zijn/blijven in het buitengebied?

Laatste kans om te reageren!

Het ontwerp-bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Deurne ligt vanaf 9 juni 2017 tot en met 20 juli 2017 ter inzage. Gedurende deze termijn kan middels een zienswijzen worden gereageerd op dit plan.

In deze zienswijzen kan je aangeven met welke onderdelen uit het ontwerp-bestemmingsplan jij het niet eens bent. Na afloop van deze termijn worden alle zienswijzen beoordeeld en eventueel verwerkt in het bestemmingsplan. Vervolgens zal de raad van Deurne overgaan tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Mocht je het dan nog niet eens zijn met het bestemmingsplan dan kan je in beroep gaan tegen het definitieve bestemmingsplan. Let op! Als je geen zienswijzen hebt ingediend, kan je ook niet in beroep gaan. Daarom is dit de laatste kans om nog te reageren op het bestemmingsplan.

Meer informatie?

Nu is dus nog het moment om het bestemmingsplan kritisch te bekijken en eventueel op onderdelen te laten wijzigen. Wil je weten of dit bestemmingsplan gevolgen voor jou heeft, neem dan vrijblijvend contact op met Moniek Peeters van Sumrin advocaten (m.peeters@sumrin.nl of 0493 – 894752).

De experts van Sumrin advocaten kunnen jou helpen en zoeken het kosteloos voor je uit!

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×