0493 894 752

vervolg2
Bij vastgoedrecht draait het vooral om geschillen bij koop/verkoop en huur/verhuur. Het huurrecht kent veel regels waarvan in een huurcontract niet kan worden afgeweken. Denk aan de wettelijk voorgeschreven huurtermijnen, huuropzegging, huurbescherming/ontruimingsbescherming, huurprijs en huurprijswijziging, onderverhuur en gebreken. Kwesties die in de bouw vaak spelen zijn geschillen over aanneming van werk, offertes, meer- en minderwerk, onderaanneming, oplevering, schade, algemene voorwaarden en gebreken. Al deze zaken zijn in de wet geregeld. Toch ontstaat er geregeld onduidelijkheid over de rechten en plichten. Sumrin advocaten is uw specialist bij het opstellen of beoordelen van contracten en/of voorwaarden, het aansprakelijk stellen van bijvoorbeeld een opdrachtnemer of opdrachtgever en het verlenen van gespecialiseerde rechtsbijstand bij de burgerlijke rechter en de Raad van Arbitrage voor de Bouw.
 

In al deze kwesties is Sumrin Advocaten jouw specialist. Bekijk hieronder de meest actuele nieuwsartikelen.

Nieuwsartikelen - Vastgoed & bouwrecht

Vervolg: De Wet Kwaliteitsborging voor de bouw

Het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor bouwen is op verzoek van de Minister niet in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Er kwam veel kritiek vanuit de publieke sector. De kritische kanttekeningen zijn nu bij de Minister in behandeling. Naar verwachting zal hij komen met een voorstel tot enkele aanpassingen om op korte termijn het wetsvoorstel toch nog door de Eerste Kamer te laten goedkeuren. Wat zijn nu de voornaamste gevolgen voor de bouwsector bij invoering van het huidige voorstel?

Lees meer...

Mag ik mijn woning verhuren via Airbnb?

De laatste jaren wordt het verhuren van een woning steeds populairder. Online platforms zoals Airbnb en Windu spelen hier goed op in. Het is namelijk relatief eenvoudig om je woning te verhuren voor een bepaalde periode om zo wat extra inkomen te verdienen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de spelregels die gelden voor het tijdelijk verhuren van je woning. Wil je hier meer over weten? Lees dan dit artikel.

Lees meer...

De actieve zorgplicht van de notaris: tot hoe ver?

In de rechtspraak is eerder al uitgemaakt dat een redelijk handelend en redelijk bekwaam notaris bij zijn werkzaamheden zich de belangen van de beide in een notariële akte vermelde partijen dient aan te trekken. Het gaat hier om een actieve zorgplicht die op de notaris rust. Dit kan onder meer met zich meebrengen dat de notaris ieder van partijen informeert of deze de reikwijdte van de aangegane verplichtingen wel overziet.

Lees meer...

Heeft u een vraag?

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer