0493 894 752

vervolg2
Wat er in je omgeving gebeurt vindt iedereen belangrijk. Denk aan je privacy, het woongenot en aan de waarde van je woning. Wat er in de omgeving kan gebeuren, wordt door de overheid bepaald. De ruimtelijke ordening van de omgeving wordt met name vastgelegd in bestemmingsplannen. In het bestemmingsplan staan de bouw- en gebruiksmogelijkheden van een perceel. Het is belangrijk om wijzigingen van het bestemmingsplan goed in de gaten te houden.
 
Het agrarisch recht is een complex en veelomvattend rechtsgebied dat voortdurend aan verandering onderhevig is vanwege steeds strenger wordende milieueisen. Denk daarbij aan normen over geur, ammoniak, stikstof, fijn stof, afvalstoffen, geluid, natuur en spuitzones.
 
Als regels niet worden nageleefd kan de overheid handhavend optreden, zo kan de overheid een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen. Indien de overtreding niet tijdig wordt beëindigd, kan de overheid overgaan tot het invorderen van dwangsommen of het verhalen van gemaakte kosten. Kenmerkend voor handhavingsprocedures is dat deze om snelle actie vragen van zowel het bevoegd gezag als de overtreder. 
 
In al deze kwesties is Sumrin Advocaten jouw specialist. Bekijk hieronder de meest actuele nieuwsartikelen.

Nieuwsartikelen - Bestuurs- en milieurecht, ruimtelijke ordening

Wet Voorkeursrecht Gemeenten uit mottenballen

Hoe vaak wordt het gedaan?

Op 16 april werd een gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd in Horst aan de Maas, op 5 april in Gemert-Bakel, op 3 april in Oss en op 21 maart in Geldrop-Mierlo. Zoals blijkt uit de Staatscourant wordt er vooral in het zuiden aan de weg getimmerd, met behulp van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. In 2008 werd er landelijk maar liefst 554 keer een voorkeursrecht gevestigd. Dat gebeurde relatief veel in Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant zoals blijkt uit de evaluatie van de wet van 28 april 2015. Door de crisis en de beschikbaarheid van het exploitatieplan als grondbeleidsinstrument, werden er in 2014 landelijk maar 22 voorkeursrechten gevestigd. Als je het lijstje van voorkeursrechten in de Staatscourant bekijkt lijkt het voorkeursrecht gemeenten weer uit de mottenballen te zijn gehaald.

Lees meer...

De juistheid van rapporten over endotoxinen door de StAB bevestigd

Het leven op het platteland heeft voor en nadelen. Een van de nadelen is het gezondheidseffect dat de agrarische sector kán hebben op de gezondheid van mensen. Q-koorts is een bij het brede publiek bekende bacteriële infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen. 

Lees meer...

Deel II: Extensief recreatief medegebruik in rechtspraak: over crossen, vliegen en maisdoolhoven

In deel I over (extensief) recreatief medegebruik heb ik een overzicht gegeven van de verschillende definities in de planregels van een aantal gemeenten in de regio. Onder andere Asten, Deurne, Peel en Maas, Venray, Mierlo en Nuenen. Hieronder volgt in deel II een indruk van wat de rechtspraak met dat soort definities doet in de praktijk. Heel veel houvast geeft dat niet waar het gaat om activiteiten. Motorcross mocht niet en paardrijles (op agrarische grond) dus ook niet. Modelvliegtuigjes laten vliegen daarentegen weer wél. Wat zijn nu in de jurisprudentie onderscheidende criteria voor de vraag of iets wel of niet onder extensief recreatief medegebruik valt?

Lees meer...

Heeft u een vraag?

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer