0493 894 752

vervolg2

ARBEIDSRECHT EN AMBTENARENRECHT

• Arbeidsovereenkomst
• Statutair directeur (aanname - ontslag)
• Managementovereenkomst
• Loonvordering
• Ontslag
• Reorganisatie
• Medezeggenschap
• Personeelsreglementen
• Ziekte en arbeidsongeschiktheid
• Uitkeringsrechten

Lees meer...

BESTUURSRECHT, MILIEURECHT, RUIMTELIJKE ORDENING

• Omgevingsvergunningen voor milieu
• Omgevingsvergunning voor bouwen
• Bestemmingsplannen 
• Plattelandswoning - bedrijfswoning - burgerwoning
• Handhaving
• Agrarisch recht
• Natuurbeschermingsrecht
• Planschade - nadeelcompensatie

Lees meer...LETSELSCHADE

• Werkgeversaansprakelijkheid
• Medische aansprakelijkheid
• Letsel in het verkeer
• Slachtoffer in strafzaken

Lees meer...

AANSPRAKELIJKHEID

• Bestuurdersaansprakelijkheid
• Beroepsaansprakelijkheid
• Onrechtmatige daad - schadevergoeding
• Milieuaansprakelijkheid
• Overheidsaansprakelijkheid

Lees meer...


VASTGOED EN BOUWRECHT

• Koopovereenkomsten voor onroerende zaken
• Bouw- en aannemingsovereenkomsten
• Hoofd- en onderaanneming
• Bouwgeschillen
• Erfdienstbaarheden
• Burenrecht
• Huurrecht

Lees meer...

ONDERNEMINGSRECHT

• Algemene voorwaarden
• Commerciële contracten
• Bestuurders- en aandeelhoudersgeschillen
• Mededingingsrecht
• Incasso
• Bedrijfsovernames
• Bedrijfsopvolging
• Bank- en verzekeringsrecht
• Internationale handel

Lees meer...INTELLECTUELE EIGENDOM

• Onderzoek, deponering en bewaking merken/modellen
• Merken/Modellen geschillen
• Octrooi geschillen
• Handelsnaamrecht
• Auteursrecht
• Kwekersrecht
• Domeinnaamrecht
• IT/ICT-recht

Lees meer...

VERVOERSRECHT

• (Internationaal)vervoer over de weg
• Aansprakelijkheid vervoerder/expediteur

Lees meer...

ERFRECHT

• Verdeling (internationale) erfenissen
• Wettelijke erfdelen
• Geschillen met Vereffenaar/Executeur/Notaris

Lees meer...


Heeft u een vraag?

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer