Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Letsel in het verkeer

Ook wanneer je letselschade hebt opgelopen in het verkeer staat Sumrin advocaten voor je klaar. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde omkeringsregel: de letselschade dient aan het slachtoffer te worden vergoed, tenzij de aansprakelijke partij aannemelijk kan maken dat deze letselschade ook zonder zijn/haar verkeersfout zou zijn ontstaan.

Ben je als voetganger of fietser aangereden door een (vracht)auto of bus? Dan is diegene al gauw verplicht jouw letselschade te vergoeden. Van overmacht is bijna nooit sprake. Aan kinderen jonger dan 14 jaar kan zelfs geen eigen schuld worden toegerekend.

Bij een gebrek aan de weg kan ook de overheid –als wegbeheerder– voor jouw schade aansprakelijk zijn.

In het verkeer wordt letselschade ruim toegerekend: Aan het bewijs van het verband tussen gezondheidsklachten (bijvoorbeeld een whiplash) en het ongeval mogen op basis van de rechtspraak niet al te hoge eisen worden gesteld.

Medische aansprakelijkheid

Is er sprake van een verkeerd uitgevoerde operatie of is er juist een aandoening over het hoofd gezien? Sumrin advocaten heeft ervaring met de juridische behandeling van dit soort zaken en bij het verhalen van de hierdoor geleden en nog te lijden schade. Hierbij wordt gebruik gemaakt van deskundige medisch adviseurs, die het opgelopen letsel en de verdere gevolgen hiervan goed kunnen beoordelen. Waar specifiek op wordt gelet is of de betreffende medicus jou goed geïnformeerd heeft over eventuele risico’s en/of complicaties. Is dat niet het geval, dan kan er sprake zijn van aansprakelijkheid. Sumrin advocaten neemt jou zoveel mogelijk uit handen.

De letselschadespecialisten van Sumrin advocaten (Michel Simons en Edwin van Gerven) kunnen de door jou geleden letselschade voor jou verhalen. Zij zorgen voor aansprakelijkstelling van de wederpartij, het raadplegen van de juiste (medische) deskundigen en het maken van een reële schadeberekening. Bij onderhandelingen over de schade wordt ook rekening gehouden met (gemiste) ontwikkelingen in de toekomst.

Werkgeversaansprakelijkheid

Op basis van de Wet is een werkgever voor de letselschade van de werknemer aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat hij zijn zorgverplichtingen is nagekomen of er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De zorgplicht van de werkgever geldt ook voor door hem ingehuurde uitzendkrachten of ZZP-ers. Ook ten opzichte van hen kan de werkgever derhalve aansprakelijk zijn.

Zowel het nakomen van de zorgplicht door de werkgever als opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer wordt in de rechtspraak niet snel aangenomen. Instructieverplichtingen moeten bijvoorbeeld duidelijk, gedetailleerd en zeer effectief zijn en bovendien voldoende worden herhaald. Een enkele waarschuwing wordt niet als veilligheidsinstructie gezien. Onoplettendheid niet als opzet of bewuste roekeloosheid.

Sumrin advocaten staat zowel werkgevers als werknemers bij die met een arbeidsongeval te maken krijgen. Er bestaat ook ervaring met de juridische behandeling van beroepsziektes. Hierbij wordt kritisch gekeken naar welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking dienen te komen.

Is iemand anders voor jouw schade aansprakelijk, dan kunnen ook de kosten van rechtsbijstand op die ander worden verhaald.

Vragen? Neem contact op met:

Edwin van Gerven

Vragen? Neem contact op met:

Michel Simons

Vrije advocaatkeuze verder verruimd !

Het klachteninstituut financiële dienstverlening (het KIFID) heeft recentelijk (31 maart 2021) een uitspraak gewezen over het recht van vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen. Wat ging er vooraf ? Europees Hof van…

Lees meer

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×