Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Opgelet, ook bestaande gebouwen dienen te voldoen aan het Bouwbesluit 2012!

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en de omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Ook als je bouwt of verbouwt met of zonder vergunning. Maar ook als je een bestaand pand hebt. Dit heeft de Raad van State op 27 juli 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2100) nogmaals bevestigd.

Achtergrond

De uitspraak heeft betrekking op een pand waar een horecaonderneming werd geëxploiteerd en daarnaast beschikte dit pand over zeven appartementen die de eigenaar verhuurde aan derden. Het pand was in 1986 gebouwd met een omgevingsvergunning voor bouwen.

Na een controle kwam de gemeente tot de conclusie dat het pand niet voldeed aan een aantal bouwtechnische eisen en brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit 2012. De meeste overtredingen betroffen de brandcompartimentering.

De gemeente maakte gebruik van zijn bevoegdheid om handhavend op te treden en legde aan de eigenaar een last onder dwangsom op wegens overtredingen van het Bouwbesluit 2012. De eigenaar is het hier niet mee eens en stelt zich op het standpunt dat de voorschriften van het Bouwbesluit niet voor zijn pand gelden, omdat de appartementen al in 1986 zijn gebouw en toen andere voorschriften golden. De Raad van State gaat niet mee in dit betoog.

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit is een groot pakket voorschriften voor onder andere nieuwbouw maar ook de bestaande toestand van bijvoorbeeld woningen neergelegd.

De eisen die het Bouwbesluit stelt voor bestaande bouw zijn minimumeisen waaraan een gebouw moet voldoen. Op grond van de Woningwet is het verboden om een bestaand bouwwerk, open erf of terrein in een staat te brengen, te laten komen of te brengen in een staat die niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit.

Uitspraak

De Raad van State oordeelt dat het pand dient te voldoen aan de op grond van het Bouwbesluit voor bestaande bouw geldende eisen. Dat de appartementen voor inwerkingtreding van het Bouwbesluit zijn gerealiseerd, betekent niet dat niet aan deze voorschriften moet zijn voldaan. De voorschriften hebben het karakter van minimumeisen. Deze gelden ongeacht of in het verleden een vergunning voor een bouwwerk is verleend. De gemeente was in casu bevoegd handhavend op te treden en een last onder dwangsom op te leggen.

Conclusie

De voorschriften voor bestaande bouw die gesteld worden in het Bouwbesluit 2012 zijn minimumeisen. Als eigenaar van een pand heb je de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jouw pand ook voldoet aan deze eisen. Dat je in het verleden hebt gebouwd in overeenstemming met een vergunning of dat het gebouw eerder is gebouwd dan dat het Bouwbesluit in werking trad, doet hier niets aan af.

Voor meer informatie over dit onderwerp of over de beginselplicht tot handhaving kun je contact opnemen met Moniek Peeters (m.peeters@sumrin.nl).

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×