0493 894 752

vervolg2

Verzekeringsrecht

Eerste succes in de hagelschade van 23 juni 2016. De Rechtbank Rotterdam oordeelde op 14 maart 2018 dat AEGON de hagelschade van meer dan € 75.000,-- aan een agrariër dient te betalen. De agrariër was verzekerd tegen stormschade.

Vorige week zijn Someren, Asten, Deurne en delen van Helmond geteisterd door extreme weersomstandigheden. De natuur heeft laten zien hoe sterk zij is en wat voor schade zij kan aanrichten. Dakpannen, daken, glastuinbouwkassen, gewassen, bedrijfsgebouwen, zonnepanelen, serres, auto’s en ruiten zijn niet gespaard gebleven.

De Rechtbank Rotterdam heeft in een procedure tegen Nationale Nederlanden het Europees Hof gevraagd of Nationale Nederlanden op grond van een Europese Richtlijn verplicht was om meer gegevens over kosten en premies te verstrekken dan uit Nederlandse bepalingen voortvloeit. Recent deed het Europees Hof uitspraak daarin. De zo lang verwachte uitkomst biedt echter geen duidelijkheid.

Heeft u een vraag?

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer