0493 894 752

vervolg2

Intellectuele eigendom

Het auteursrecht beschermt de maker van een werk. In de Auteurswet wordt het begrip “werk” uitgelegd. Er vallen onder andere niet alleen boeken, schilderijen, foto’s maar ook tekeningen en bouwwerken onder. Een onderaannemer kwam hier onlangs nogal beduusd achter.

Als ondernemer wil je voorkomen dat bijvoorbeeld een concurrent gebruik of misbruik maakt van de door jouw ontwikkelde bedrijfskennis of bedrijfsgeheimen (knowhow). Bij de bescherming van bedrijfsgeheimen zijn belangrijke ontwikkelingen op komst. In dit artikel wordt inzicht gegeven welke soorten intellectuele eigendom er zijn en op welke wijze bedrijfsgeheimen beschermd kunnen worden. 

Voor een onderneming is het van groot belang om een goede concurrentie- of unieke marktpositie te hebben. Dit doen bedrijven onder meer door voortdurend te investeren in innovatie. Essentieel daarbij is het beschermen van geheime kennis, knowhow. Bij deze bedrijfsgeheimen moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de bescherming van klanten-, markt- of productgegevens, bedrijfsprocessen, formules, recepten of andere geheime kennis.

Heeft u een vraag?

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer