0493 894 752

vervolg2

Bestuurs-en milieurecht, ruimtelijke ordening

Op 14 oktober 2019 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het ontwerp aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet aangeboden aan de Kamer. De minister wil burgers onder de nieuwe Omgevingswet beter gaan beschermen tegen geluidsoverlast. Volgens de Minister is de huidige Wet geluidhinder complex, formuleert die verschillende normen voor verschillende situaties en voorziet deze niet in instrumentarium voor het beheersen van autonome groei van het geluid door bijvoorbeeld toename van het verkeer. Dat lijkt goed nieuws voor inwoners die veel hinder hebben van geluid. De vraag is echter of die bescherming er ook komt voor inwoners van de Peel. Ook de doorstart van luchtmachtbasis de Peel staat namelijk op het programma.

Klare Taal in de Rechtspraak.

Op veel rechtbanken wordt hard gewerkt om uitspraken begrijpelijker en de rechtspraak toegankelijker te maken. In Amsterdam heet dat project Wieb (=Wat ik eigenlijk bedoel). Klare taal is taal die voor (bijna) iedereen te begrijpen moet zijn. Taaldeskundigen noemen dit B1-niveau. Teksten met korte zinnen, makkelijke woorden en een logische opbouw: dat is B1. Klare taal is zo op het eerste oog niet het beeld dat het publiek heeft van rechterlijke uitspraken maar rechters willen iets bereiken met hun uitspraken en daarvoor is het op zijn minst nodig dat de burger begrijpt wat er staat.

De houtkachel zal nu uit zijn! Maar sneller dan we nu denken gaan onder de Brabantse overkappingen de houtkachels weer ‘gezellig’ aan. De ene zweert erbij en anderen ervaren het als hinder.

Bewoners van de Peel kunnen op minder dan een uur afstand in Weeze en in Eindhoven op het vliegtuig stappen. Op korte afstand over de grens zijn er ook nog andere vlieghavens waar vandaan gevlogen kan worden. Dit gemak heeft ook een keerzijde. Vliegtuigen stoten veel CO2 uit en zorgen voor luchtvervuiling en lawaai. Nu heeft defensie -in de vakantieperiode- aangekondigd plannen te hebben om weer te gaan vliegen vanaf vliegbasis de Peel. Die basis heet tegenwoordig de Luitenant-generaal Bestkazerne. Dat betekent wel heel veel vliegbewegingen boven de Peel.

Twee verschillende uitspraken van de Afdeling over dezelfde mestplaat.

Dit artikel gaat over mestplaten en de vraag of sprake is van een overtreding. De Afdeling denkt daar in haar uitspraak van 31 juli 2019 anders over dan in haar uitspraak uit 2015. In het persbericht bij de uitspraak van 31 juli 2019 wordt wel opgemerkt dat de mestplaat al eerder door de Afdeling is beschouwd. Er wordt echter niet in aangegeven dat er nu een heel ander oordeel uit rolt. Wat is er aan de hand?

Heeft u een vraag?

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer