0493 894 752

vervolg2

Sociaal zekerheidsrecht

Krijgt u of uw familielid zorg, ben dan alert op de veranderingen per 1 januari 2015. De Wet maatschappelijke ondersteuning is ingrijpend gewijzigd. Met de nieuwe regeling zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de maatschappelijke ondersteuning van hun inwoners. De ondersteuning moet erop gericht zijn dat hun inwoners zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven.

Per 1 november 2014 treedt de wijziging van het Besluit omgevingsrecht in werking. Deze wijziging biedt meer mogelijkheden om aan- en uitbouwen van bestaande gebouwen (woningen en bedrijfsgebouwen) en bijgebouwen in het achtererfgebied vergunningvrij te bouwen. Eveneens wordt het mogelijk om mantelzorgwoningen vergunningvrij te bouwen. In dit artikel zal nader worden omschreven wanneer een mantelzorgwoning vergunningvrij gerealiseerd kan worden, welke regels gelden voor mantelzorgwoningen in het buitengebied en wat er met de mantelzorgwoning moet gebeuren als de mantelzorg eindigt. 

Heeft u een vraag?

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer