0493 894 752

vervolg2

Vastgoed & bouwrecht

Het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor bouwen is op verzoek van de Minister niet in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Er kwam veel kritiek vanuit de publieke sector. De kritische kanttekeningen zijn nu bij de Minister in behandeling. Naar verwachting zal hij komen met een voorstel tot enkele aanpassingen om op korte termijn het wetsvoorstel toch nog door de Eerste Kamer te laten goedkeuren. Wat zijn nu de voornaamste gevolgen voor de bouwsector bij invoering van het huidige voorstel?

De laatste jaren wordt het verhuren van een woning steeds populairder. Online platforms zoals Airbnb en Windu spelen hier goed op in. Het is namelijk relatief eenvoudig om je woning te verhuren voor een bepaalde periode om zo wat extra inkomen te verdienen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de spelregels die gelden voor het tijdelijk verhuren van je woning. Wil je hier meer over weten? Lees dan dit artikel.

In de rechtspraak is eerder al uitgemaakt dat een redelijk handelend en redelijk bekwaam notaris bij zijn werkzaamheden zich de belangen van de beide in een notariële akte vermelde partijen dient aan te trekken. Het gaat hier om een actieve zorgplicht die op de notaris rust. Dit kan onder meer met zich meebrengen dat de notaris ieder van partijen informeert of deze de reikwijdte van de aangegane verplichtingen wel overziet.

Het kabinet werkt aan een wetswijziging die de bouwkwaliteit dient te waarborgen. Het wetsvoorstel "Kwaliteitsborging voor het bouwen" heeft inmiddels voor internet-consultatie ter inzage gelegen. De verwachting is dat ingrijpende veranderingen in het huidige wetsvoorstel niet zullen worden aangebracht en dat dit voorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd zal gaan worden. 

Indien het Wetsvoorstel wordt aangenomen zal dat serieuze gevolgen hebben voor betrokken partijen in de bouwsector. Niet alleen voor de aannemer maar ook voor de opdrachtgever.

Een NVM-makelaar had in opdracht van een ondernemer een taxatierapport gemaakt ten behoeve van een te verkrijgen (bedrijfs)herfinanciering. Bij het taxatierapport ging de makelaar uit van een onvolledige mededeling van zijn opdrachtgever zonder deze zelf te toetsen c.q. te onderzoeken. Achteraf bleek het getaxeerde pand daardoor veel minder waard. De Rabobank die de ondernemer financierde sprak daarop de makelaar aan vanwege een geleden schade van meer dan €300.000,--.

Heeft u een vraag?

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer