0493 894 752

vervolg2

Arbeidsrecht

Na enkele recente tegenstrijdige uitspraken over slapende dienstverbanden zijn er nu prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Zal de Hoge Raad voor duidelijkheid zorgen? 

Begin april is er opnieuw een uitspraak gedaan over een slapend dienstverband. Wederom stond de vraag centraal of een werkgever kan worden verplicht om een slapend dienstverband te beëindigen zodat de werknemer aanspraak kan maken op de transitievergoeding. Deze keer was de uitkomst echter negatief, terwijl het twee weken geleden een werknemer nog wél was gelukt om op die manier ruim € 150.000,- aan transitievergoeding binnen te harken.

Wake up call voor slapende dienstverbanden. Goed nieuws voor werknemers met een slapend dienstverband. Op 28 maart 2019 is er voor het eerst een rechterlijke uitspraak gedaan op grond waarvan een werkgever gehouden is om tot beëindiging van het slapende dienstverband over te gaan en dus ook tot betaling van de transitievergoeding aan de werknemer.

Het huidige kabinet heeft zich onder meer tot doel gesteld om het voor werkgevers weer aantrekkelijk te maken werknemers in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarom nog niet zo lang geleden met een voorstel gekomen ter invoering van een nieuwe wet, die hiertoe zal moeten leiden. Deze nieuwe wet, genaamd Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), is op 7 november jl. ter beoordeling naar de Tweede Kamer gestuurd. De beoogde ingangsdatum van de wet is 1 januari 2020. Met de invoering van deze wet keren we echter op belangrijke punten terug naar het (recente) verleden.

In een zaak bij de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2018:1103) kwam de vraag aan de orde of een werknemer na ontslag gehouden is de LinkedIn connecties te verwijderen, welke hij via zijn werkgever heeft opgedaan.

Heeft u een vraag?

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer