0493 894 752

vervolg2

Arbeidsrecht

Het huidige kabinet heeft zich onder meer tot doel gesteld om het voor werkgevers weer aantrekkelijk te maken werknemers in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarom nog niet zo lang geleden met een voorstel gekomen ter invoering van een nieuwe wet, die hiertoe zal moeten leiden. Deze nieuwe wet, genaamd Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), is op 7 november jl. ter beoordeling naar de Tweede Kamer gestuurd. De beoogde ingangsdatum van de wet is 1 januari 2020. Met de invoering van deze wet keren we echter op belangrijke punten terug naar het (recente) verleden.

In een zaak bij de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2018:1103) kwam de vraag aan de orde of een werknemer na ontslag gehouden is de LinkedIn connecties te verwijderen, welke hij via zijn werkgever heeft opgedaan.

Het jaar 2017 zit er er bijna op, tijd om vooruit te kijken naar 2018. Met ingang van 1 januari 2018 hebben we te maken met enkele wetswijzigingen. Denk daarbij aan de verhoging van de maximale transitievergoeding of de beperkte gemeenschap van goederen wat het uitgangspunt wordt voor diegenen die huwen na 1 januari 2018. Hieronder vindt u een overzicht van enkele wetswijzigingen. 

Per 1 juli 2017 wordt de Arbowet gewijzigd. De vernieuwde Arbowet heeft als doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten. Zowel werkgevers als werknemers dienen ervoor te zorgen dat er gezond en veilig kan worden gewerkt. De wijzigingen van de Arbowet zijn vooral gericht op een betere preventie, waarbij er voorkomen dient worden dat werknemers door gezondheidsklachten verzuimen en uitvallen.

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is al een jaar oud. Deze Wet regelt de werkrelatie tussen ZZP'ers en hun opdrachtgever(s). Met de invoering van de Wet DBA is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft en is er veel onrust en onzekerheid in de markt veroorzaakt. 

Heeft u een vraag?

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer