0493 894 752

vervolg2

Arbeidsrecht

Dit artikeltje gaat over de AVG in de context van sollicitaties en arbeids- of vrijwilligerscontracten. Hierbij geldt als hoofdregel dat niet zomaar alles gedeeld hoeft te worden, ook niet als daar naar wordt gevraagd. Er wordt namelijk vaak gedacht dat als iemand zelf gegevens openbaar heeft gemaakt, of deze zelf toestemming geeft om informatie te delen, dat verwerking dan gewoon mag. Het tegendeel is waar.

Een veel voorkomende schadecomponent in letselschadezaken is verlies van arbeidsvermogen. Als u als gevolg van een medische fout, arbeidsongeval of verkeersongeval - waarvoor een ander verantwoordelijk is - te maken krijgt met minder inkomsten, dan kunt u deze schade vergoed krijgen. Wat is verlies van arbeidsvermogen en hoe wordt de hieruit voortvloeiende schade vastgesteld?

Na enkele recente tegenstrijdige uitspraken over slapende dienstverbanden zijn er nu prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Zal de Hoge Raad voor duidelijkheid zorgen? 

Begin april is er opnieuw een uitspraak gedaan over een slapend dienstverband. Wederom stond de vraag centraal of een werkgever kan worden verplicht om een slapend dienstverband te beëindigen zodat de werknemer aanspraak kan maken op de transitievergoeding. Deze keer was de uitkomst echter negatief, terwijl het twee weken geleden een werknemer nog wél was gelukt om op die manier ruim € 150.000,- aan transitievergoeding binnen te harken.

Wake up call voor slapende dienstverbanden. Goed nieuws voor werknemers met een slapend dienstverband. Op 28 maart 2019 is er voor het eerst een rechterlijke uitspraak gedaan op grond waarvan een werkgever gehouden is om tot beëindiging van het slapende dienstverband over te gaan en dus ook tot betaling van de transitievergoeding aan de werknemer.

Heeft u een vraag?

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer