Sumrin Advocaten Logo

CONTACT0493 894 752

 • 19 augustus 2019

  Houtkachel in de zomer winterklaar maken? Let op, er zijn regels voor stookoverlast

  De houtkachel zal nu uit zijn! Maar sneller dan we nu denken gaan onder de Brabantse overkappingen de houtkachels weer ‘gezellig’ aan. De ene zweert erbij en anderen ervaren het als hinder. Lees meer ›
 • 13 augustus 2019

  Vliegen boven de Peel

  Bewoners van de Peel kunnen op minder dan een uur afstand in Weeze en in Eindhoven op het vliegtuig stappen. Op korte afstand over de grens zijn er ook nog andere vlieghavens waar vandaan gevlogen kan worden. Dit gemak heeft ook een keerzijde. Vliegtuigen stoten veel CO2 uit en zorgen voor luchtvervuiling en lawaai. Nu heeft defensie -in de vakantieperiode- aangekondigd plannen te hebben om weer te gaan vliegen vanaf vliegbasis de Peel. Die basis heet tegenwoordig de Luitenant-generaal Bestkazerne. Dat betekent wel heel veel vliegbewegingen boven de Peel. Lees meer ›
 • 06 augustus 2019

  Vormt een mestplaat een overtreding?

  Twee verschillende uitspraken van de Afdeling over dezelfde mestplaat. Dit artikel gaat over mestplaten en de vraag of sprake is van een overtreding. De Afdeling denkt daar in haar uitspraak van 31 juli 2019 anders over dan in haar uitspraak uit 2015. In het persbericht bij de uitspraak van 31 juli 2019 wordt wel opgemerkt dat de mestplaat al eerder door de Afdeling is beschouwd. Er wordt echter niet in aangegeven dat er nu een heel ander oordeel uit rolt. Wat is er aan de hand? Lees meer ›

U stemt in met de voorwaarden van deze disclaimer door onze website te bezoeken en/of door de door ons aangeboden informatie te gebruiken. U kunt aan onze website alleen algemene informatie ontlenen. Alhoewel wij de nodige zorg besteden aan het samenstellen en onderhouden van onze website, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door ons aangeboden informatie. De aangeboden informatie heeft nimmer de strekking om voor u als juridisch maatwerk te dienen. Sumrin advocaten wijst elke aansprakelijkheid van de inhoud van de aangeboden informatie af. Het gebruik van opgenomen links geschiedt geheel op eigen risico.